نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای مانور زلزله در دبیرستان استقلال

اجرای مانور زلزله در دبیرستان استقلال


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

با همکاری سازمان هلال احمرشهرستان اردکان ودبیرستان استقلال مانور زنگ زلزله باشرکت دانش آموزان این آموزشگاه اجراشد.شجاع الدینی از اعضاء هلال احمر ومسئول برگزاری مانور،هدف از مانور زلزله را آمادگی وافزایش آگاهی دانش آموزان دانست واضافه نمود که ایجاد فضای روانی لازم وبستر سازی فرهنگی جهت مقابله با حوادث اهداف دیگر برگزاری مانور زلزله در مدارس محسوب می شود.وی همچنین به این مطلب اشاره کرد که ایران از جمله کشورهای حادثه خیزجهان است وهرچه در این زمینه آگاهی ما در مقابله با حوادث بیشتر باشد،آسیب پذیری ما کمترخواهد بود.