نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای طرح ملی دادرس در کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی(ره)

اجرای طرح ملی دادرس در کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی(ره)


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش اردکان:

مرحله شهرستانی طرح ملی دادرس(دانش آموز آماده در روز های سخت)با حضور 6گروه 15نفره از بین 6 دبیرستان دخترانه متوسطه دوره اول در محل کانون فرهنگی تربتی امام خمینی(ره) برگزار شد.