نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل
برگزاری آزمون دوره ماهنامه تربيت
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان آزمون دوره ماهنامه تربيت روز سه شنبه مورخ دوم شهریور در مركز آزمون شهرستان اردكان ( هنرستان شهيد صدوقي) برگزار خواهد شد. يادآوري مي گردد كه محتواي آزمون ماهنامه تربيت بر روي سايت اداره كل آموزش و...
تقویم اجرایی دوره آموزشی تربیت قرآنی
به اطلاع می رساند  تقویم اجرایی دوره آموزشی تربیت قرآنی به شرح ذیل می باشد: تذکر: پرسنل محترم غیر دولتی، حق التدریس و حمایتی که کد پرسنلی آنها در سامانهltmsقابل شناسایی نمی باشد، می توانند طبق ردیف 1 جدول تقویم اجرایی دردوره با کد...