حداقل کردن حداکثر

گردهمايي سر گروههاي آموزشي دوره دوم متوسطه برگزارشد

گردهمايي سر گروههاي آموزشي دوره دوم متوسطه در پژوهشسراي دانش آموزي برازنده مقدم برگزار گرديد.به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، در این گردهمایی با حضور مولف كتاب" منطق دهم " دكتر انواري و سر گروهها و دبيران نواحي و مناطق استان كتاب مذكور را مورد نقد و بررسي قرار دادند و ابهامات و اشكالات و همچنين هماهنگي هاي لازم جهت تدريس و ارزشيابي صورت گرفت.
برگزاري نشست تخصصي كارشناسان گروههاي آموزشي نواحي و مناطق استان و كارگاه درس پژوهي از دیگر برنامه های این گردهمایی بود.

آدرس کوتاه: