گردهمايي سر گروههاي آموزشي دوره دوم متوسطه برگزارشد

گردهمايي سر گروههاي آموزشي دوره دوم متوسطه در پژوهشسراي دانش آموزي برازنده مقدم برگزار گرديد.به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، در این گردهمایی با حضور مولف كتاب" منطق دهم " دكتر انواري و سر گروهها و دبيران نواحي و مناطق استان كتاب مذكور را مورد نقد و بررسي قرار دادند و ابهامات و اشكالات و همچنين هماهنگي هاي لازم جهت تدريس و ارزشيابي صورت گرفت.
برگزاري نشست تخصصي كارشناسان گروههاي آموزشي نواحي و مناطق استان و كارگاه درس پژوهي از دیگر برنامه های این گردهمایی بود.

آدرس کوتاه: