تکذیب تعطیلی مدارس در شنبه 31 فروردین

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد خبرداد:
رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد تعطیلی مدارس در روز شنبه 31 فروردین را تکذیب کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد, " محسن گلستانی فر" از تکذیب تعطیلی مدارس در شنبه 31 فروردین خبرداد و گفت :هیچ تصمیمی براى تعطیلی مدارس در روز شنبه (۳۱ فروردین) اخذ نشده است.

وی افزود : بر همين اساس شنبه مدارس دایر می باشد و همچون گذشته به فعالیت خود ادامه می‌دهند و اخبار منتشره مبنی بر تعطیلی صحت ندارد.

آدرس کوتاه :