حداقل کردن حداکثر

تکذیبیه

در پاسخ به خبرمنعکس شده مبنی بر تعطیلی یک واحدآموزشی خاص دانش آموزان اتباع دربزد


در پاسخ به خبرمنعکس شده مبنی بر تعطیلی یک واحدآموزشی خاص دانش آموزان اتباع دربزد به اطلاع میرساند: آموزش و پرورش استان یزد از تمامی ظرفیت های خود برای فراهم آوردن زمینه تحصیل دانش آموزان مهاجر فراهم نموده است به شکلی که هم اکنون افزون بر۱۵ هزار اتباع افغان در۳۳ مدرسه مستقل و ۷۰۰ مدرسه مشترک درکنار دانش آموزان ایرانی به تحصیل اشتغال دارند.
درهمین راستا با برنامه ریزی آموزش وپرورش ناحیه یک یزد یکی ازمدارس شهرشاهدیه با توجه به آمار اتباع افغان به این عزیزان اختصاص داده شد ودانش آموزان ایرانی به مدارس همجوار هدایت شدند که این موضوع موجب اعتراض مردم شد .
درپی این عکس العمل ؛ نشستی با حضور مسوولان محلی ومعتمدین منطقه تشکیل وتصمیم لازم برای اختصاص فضای مناسب به دانش آموزان ایرانی اتخاذ ومدرسه از روز دوم مهرماه دایر است.

آدرس کوتاه: