تقدیر استاندار از مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد

تقدیر استاندار از مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، " محمد علی طالبی " استاندار و رئیس ستاد دائمی تسهیلات سفر استان یزد از مساعی " عباسعلی دانافر"  مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد و رئیس کمیته اسکان و خدمات رفاه، در زمینه خدمت رسانی ستاد اجرایی خدمات سفر استان یزد در نوروز 98 تقدیر کرد.

آدرس کوتاه :