برگزاری کارگاه آموزشی محتوای کتب پیش دبستانی

اولین کارگاه آموزشی محتوای کتب پیش دبستانی به منظور دانش افزایی وارتقاع مهارتهای حرفه ای مربیان پیش دبستانی ، شهرستان خاتم و مروست به صورت متمرکز در سالن اجتماعات اداره آموزش وپرورش مروست برگزار شد.

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست ، اولین کارگاه آموزشی محتوای کتب پیش دبستانی به منظور دانش افزایی وارتقاع مهارتهای حرفه ای مربیان پیش دبستانی ، شهرستان خاتم و مروست به صورت متمرکز در سالن اجتماعات اداره آموزش وپرورش مروست برگزار شد.

"محمد رضا محمدی " ریاست اداره به همراه "غلامرضا طاهری " معاونت آموزش از این کارگاه آموزشی بازدید کردند.

"محمدی " در ادامه بازدید با اشاره به اهمیت دوره پیش دبستانی از مربیان خواست که دونکته مهم  در امر آموزش مد نظر قرار گیرد : 1- ایجاد فضای بانشاط وجذاب برای نوآموزان 2- ایجاد زمینه های تربیت دینی ومعنوی نوآموزان  ، در مراکز پیش دبستانی .

به نقل از " حسینی " کارشناس آموزش ابتدایی این کارگاه باحضور" شیبانی " مدرس از مرکز استان وشرکت  بیش از 50نفر مربی از مراکز پیش دبستانی شهرستان ، انجام شد .  

 

آدرس کوتاه :