حداقل کردن حداکثر

بازدید مدیر کل آموزش وپرورش از مدارس بخش خضرآباد

در دومین هفته از مهرماه مدیرکل آموزش وپرورش استان از مدارس روستائی ، چند پایه و مختلط بخش خضرآباد بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد" احمد شیرزاد " برنامه بازدید هفته دوم مهرماه را به  صورت سرزده به مدارس بخش خضراباد اختصاص داد تا ازنزدیک دیدارو گفتگوئی با دانش آموزان ومعلمان این بخش داشته باشد .
مدیرکل آموزش و پرورش این بازدید را از روستای شرب العین و دبستان شهید نوری آغاز کرد که 4 دانش آموز دارد .وی درادامه از دبستانهای فجر تقویه ، فتح دربرز ، 14 معصوم مزرعه نظر ، 17 شهریور خضرآباد ، وحدت هامانه ، شهید مدنی کافی آباد و نبوت اتابک  نیز بازدید نمود و ازنزدیک درجریان روند تحصیل دانش آموزان این روستاها قرارگرفت . 
"شیرزاد" همچنین در جمع دانش آموزان دبیرستان شبانه روزی دوره اول شهید حسینی زاده خضراباد  حضور یافت و درسخنانی دانش آموزان را به غنیمت شمردن فرصت توصیه کرد وگفت : موفقیت شما علاوه بر برنامه ریزی و جدیت در تحصیل نیاز به تلاش دارد و کسانی موفق هستند که برای رسیدن به هدف تلاش مضاعف داشته باشند 
ایشان همچنین دانش آموزان را به قدردانی ازنعمت های الهی فراخواند و گفت : پدر ومادر دو نعمت گرانبهائی هستند که شما باید همواره قدردان آنان باشید و با حرف شنوی از آنان و معلمان خود بستر موفقیت خود را هموارنمائید .
درادامه مدیرکل آموزش و پرورش درنشست صمیمی با معلمان وکادر آموزشی این مدرسه از نقطه نظرات همکاران نیز آگاه شد 
دیدار و گفتگو با دانش آموزان پیش دانشگاهی نرگس کذاب نیز از دیگر برنامه های این بازدید بود
آدرس کوتاه: