افتخارآفرینی تیم دوومیدانی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه استان یزد در مسابقات کشوری

مسابقات دو و میدانی قهرمانی کشور از 26 تا 30 مرداد ماه در دوره اول متوسطه به میزبانی شهرکرد برگزار گردید و دختران ورزشکار استان یزد با کسب مقام های ذیل افتخار آفریدند:مقام اول پرش ارتفاع : شمیم اشرف راد  از ناحیه دو یزد با رکورد57/1m
مقام دوم دو 100 متر با مانع : زهرا حفظی از ناحیه یک یزد با رکورد 16  ثانیه                                                                                                                                                                                                                      مقام دوم پرش سه گام : زهرا حفظی از ناحیه یک یزد با رکورد 64/10 m
مقام پنجم پرتاب دیسک : نازنین مالکی از ناحیه دو یزد با رکورد 33/23 m
مقام پنجم پرش سه گام : نازنین مالکی از ناحیه دو یزد با رکورد61/9 m
مقام ششم پرتاب وزنه : آزیتا پور شادکام از اردکان با رکورد 92/9 m

آدرس کوتاه :