خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

 

.

تقویم رویدادها
تقویم رویدادها

9

دی

روزبصیرت ومیثاق امت با ولایت

11

دی

آغازسال جدید میلادی

13

دی

ابلاغ پیام تاریخی امام خمینی(ره)به گورباچف رهبرشوروی سابق01367 هجری شمسی

14

دی

روزجهادکشاورزی

17

دی

اجرای طرح استعماری حذف حجاب به دست رضا خان(1314ه ش)