نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری گرامی داشت روز سالمند در مصلی شهر احمدآباد

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

به همت واحد تربیت بدنی مدیریت آموزش وپرورش و شبکه بهداشت و درمان مراسم پدربزگ ها، مادربزرگ ها ونوه هایشان در مصلی شهر احمدآباد برگزارشد.

این مراسم که به مناسبت روز جهانی سالمند و به میزبانی آموزشگاه عصمت وکیلی برگزارشده بود؛ برخی دانش آموزان با پدربزرگ و مادربزرگ های خود حاضرشده بودند.

ادامه مراسم نیز با اجراهایی از دانش آموزان و سخنرانی مسئولین درمورد احترام و قدرشناسی بزرگترها همراه بود.

 درخاتمه با حضور مسئولین احمدآباد و اردکان از خیرین سالمند آموزشگاه عصمت وکیلی تجلیل و هدایایی به پدربزرگ و مادربزرگ ها تقدیم شد و دانش آموزان این روزرا، اینگونه گرامی داشتند.