نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری بازدید معاونت پرورشی اداره کل آموزش وپرورش

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

علی سرداری معاونت پرورشی وفرهنگی اداره کل آموزش وپرورش وجمعی از کارشناسان این حوزه  از مدارس شهرستان اردکان بازدید نمودندودر نماز جماعت آموزشگاه دخترانه خادم زاده نیزشرکت کردند.

.

.