نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری بازدید از بازارچه کارآفرینی آموزشگاه چهارده معصوم

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

بازارچه کارآفرینی دانش آموزی  به همت کادر آموزشگاه چهارده معصوم  برگزار گردید . ابوالفضل کارگر رئیس اداره آموزش و پرورش به همراه جمعی از کارشناسان از این بازارچه بازدید نموند.

 

آدرس کوتاه: