نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری بازدید از بازارچه کارآفرینی آموزشگاه چهارده معصوم

گزارش تصویری بازدید از بازارچه کارآفرینی آموزشگاه چهارده معصوم


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

بازارچه کارآفرینی دانش آموزی  به همت کادر آموزشگاه چهارده معصوم  برگزار گردید . ابوالفضل کارگر رئیس اداره آموزش و پرورش به همراه جمعی از کارشناسان از این بازارچه بازدید نموند.