نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری بازدید از آموزشگاه شهید رجائی(شاهد)

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

فخر آبادی، رئیس ستاد شاهد اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، مدیریت و معاونین آموزش و پرورش شهرستان اردکان به همراه معاونت تربیتی بنیاد شهید اردکان از دبیرستان شهید رجایی (شاهد) بازدید نمودند.