نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری بازدید از آموزشگاه شهید رجائی(شاهد)

گزارش تصویری بازدید از آموزشگاه شهید رجائی(شاهد)


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

فخر آبادی، رئیس ستاد شاهد اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، مدیریت و معاونین آموزش و پرورش شهرستان اردکان به همراه معاونت تربیتی بنیاد شهید اردکان از دبیرستان شهید رجایی (شاهد) بازدید نمودند.