نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری از مانور پدافند غیر عامل در هنرستان شهید مطهری

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

پدافند غیرعامل؛مجموعه اقدامات غیر مسلحانه ای که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدامات نظامی دشمن می باشد.اینک گزارش تصویری ازمانور پدافند غیر عامل درهنرستان شهید مطهری اردکان: