نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کلیه مدارس متوسطه اول شهرستان به کارگاه ITمجهز گردید

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

از نیاز های درس کار وفناوری داشتن کارگاه ITمجهز می باشد تا دانش آموزان بتوانند درس را به دوصورت تئوری و عملی دراین کارگاه بیاموزند.گفتنی است که با افتتاح کارگاه IT دبیرستان دخترانه  متوسطه اول امام خمینی(ره) تمامی مدارس متوسطه اول شهرستان به این نوع کارگاه مجهز شدند که خودنوعی رکورد درسطح استان محسوب می شود.لازم به ذکراست این آموزشگاه 143نفر دانش آموز دارد ودریکی ازمحلات حاشیه شهر قرار دارد.

آدرس کوتاه: