نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگروه برگزاری طرح هدف

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

کارگروه طرح هدف جهت تشکیل کلاس های فوق برنامه برای تقویت بنیه علمی دانش آموزان پایه های پنجم وششم دوره ابتدایی وایجادآمادگی برای ورود به دوره اول متوسطه تشکیل شد دراین خصوص راهکارها یی جهت هرچه بهتر برگزار شدن این کلاس ها ارائه شد در این جلسه معاون آموزشی ،کارشناس آموزش ابتدایی وتنی چند ازمدیران دوره ابتدایی حضور داشتند وبه بحث وتبادل نظر پیرامون این موضوع پرداختند.