نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی کیت ریاضی برگزار شد

کارگاه آموزشی کیت ریاضی برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان کارگاه آموزشی کیت ریاضی،وسایل کمک آموزشی درس ریاضی، با حضور جعفری،مدرس استانی و سرگروه گروه پایه ششم ابتدایی استان، و 55 نفر از آموزگاران دوره اول و دوم ابتدایی در پژوهش‌سرای دانش آموزی جوان برگزار شد. طی این کارگاه 4 ساعته، معلمان با نحوه تدریس و آموزش از طریق وسایل کمک آموزشی بمنظور درک بهتر مفاهیم ریاضی آشنا شدند.