نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی تحخصصی پایه های اول تا ششم ابتدایی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان،کارگاه آموزشی تخصصی آموزگاران پایه های اول تاششم ابتدایی بمنظور آشنایی آموزگاران شهرستان با شیوههای نوین تدریس و آموزش مطالب درسی در دانشگاه پیام نور شهرستان و با حضور سرگروههای آموزشی مقطع ابتدایی استان و مسئولین آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد.