نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی‌توجیهی اعضاء شوراهای دانش آموزی شهرستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان کارگاه توجیهی و آموزشی اعضاء شوراهای دانش آموزی مدارس شهرستان با حضور کریمی، کارشناس مسئول شوراهای دانش آموزی سازمان دانش آموزی استان و معاون و کارشناسان حوزه معاونت پرورشی این مدیریت در کانون شهید مدرس برگزار شد. طی این کارگاه دانش آموزان با وظایف، اختیارات و کارکردهای شوراهای دانش آموزی در مدارس آشنا شدند.