نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همزمان با سراسر استان آزمون بهبود عملکرد در شهرستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان بمنظور سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول ، مرحله دوم بهبود عملکرد استانی در مدارس متوسطه اول شهرستان برگزار شد و نزدیک به 3500 دانش‌آموز پایه های هفتم، هشتم و نهم شهرستان مورد ارزیابی قرار گرفتند.