نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش توجیهی هدایت تحصیلی ویژه دانش آموزان پایه نهم منطقه عقدا

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان اردکان :

همایش توجیهی هدایت تحصیلی به منظور آماده سازی دانش آموزان پایه نهم منطقه عقدا و امتحانات نوبت اول و توجیه فرآیند هدایت تحصیلی با حضور مسئول هسته مشاوره این مدیریت برگزار گردید.

آدرس کوتاه: