نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش توجیهی هدایت تحصیلی ویژه دانش آموزان پایه نهم

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان اردکان :

همایش توجیهی هدایت تحصیلی به منظور آماده سازی دانش آموزان پایه نهم شهرستان و امتحانات نوبت اول و توجیه فرآیند هدایت تحصیلی توسطه هسته مشاوره مدیریت برگزار گردید.

 

 

 

آدرس کوتاه: