نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هفتمین جلسه مدیران متوسطه دوره اول برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

هفتمین جلسه مدیران متوسطه دوره اول در سالن جلسات این مدیریت برگزار گردید. در این جلسه در مورد تحلیل و بررسی پیش آزمون شهرستان و توصیه های برگزاری آزمون ها و آزمون مرحله استان، مسائل آموزشی و پرورشی مدارس و بحث و بررسی در خصوص امتحانات خرداد ماه و همچنین ثبت نام آزمون تیزهوشان و نمونه نهو و دهم  به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

آدرس کوتاه: