نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نکاتی پیرامون کتاب نگارش 1 و فارسی 1 پایه دهم به قلم مدرس کشوری کتابهای جدیدالتالیف پایه دهم

نکاتی پیرامون کتاب نگارش 1 و فارسی 1 پایه دهم به قلم مدرس کشوری کتابهای جدیدالتالیف پایه دهم


نکاتی در باره ی کتاب فارسی پایه دهم:  
این کتاب در144صفحه و 18درس و در مجموع با هشت فصل تدوین شده است .هرچند این کتاب تلخیصی از کتاب های ادبیات یک و دو هست درعین حال جای نقد و بررسی دارد.  
با توجه به دو ساعته بودن زمان تدریس آن,لازم است که بدانید حداقل این کتاب به سه ساعت زمان برای تدریس نیاز دارد.به طوری که بعضی از دروس منظوم آن، بیش از چهل بیت دارد که در یک ساعت و نیم قابل تدریس نیست. البته درهردرسی درحوزه های زبانی(دستور)و ادبی(آرایه ها)و فکری (درک و فهم)مطالبی را آموزش می دهد که با این حساب زمان بیشتری برای تدریس کامل آن می طلبد.  
نکته ی دیگر اینکه در بخش پایانی دروس مطالبی با عنوان گنج حکمت درج شده که باز هم برای قرائت و تدریس این بخش نیز زمانی نیاز است.علاوه بر این نکات در قسمت پایانی دروس بخشی به نام روان خوانی درج شده که هرکدام از این روان خوانی ها خود یک درس محسوب می شود یعنی عملاً هر درس از این کتاب برابر با سه درس ادبیات می باشد.حال خود مفصل بخوان از این مجمل.  
هم چنین این کتاب علاوه بر دروس گفته شده دارای دروس آزاد هست که طبیعتاً نیاز به وقت و پژوهش ویژه دارد.  
برای مثال درس پنجم از این کتاب "کلاس نقاشی"انتخاب شده است .بعد از آن به کارگاه پژوهشی در قلمرو زبانی و ادبی و فکری پرداخته شده است و سپس درس پیرمرد چشم نا بود به عنوان روان خوانی درس پنجم درج شده است و در پایان سؤالاتی نیز برای پاسخ گویی آورده شده است.یعنی درس پنجم در هشت صفحه تدوین شده که در یک جلسه ی یک ساعت و نیم باید تدریس شود.حال با این توصیف چگونه ممکن است.؟؟؟؟  
البته بعضی از دروس این کتاب از کتاب ادبیات فارسی سه انسانی انتخاب شده است مانند درس نهم با عنوان غرش شیران از قصیده سیف فرغانی در ده بیت است.و در پایان شعر خوانی نیز دارد که یک بند از دوازده بند محتشم کاشانی در رثای سالارشهیدان درج گردیده است.  
دروس جدید این کتاب. عبارتند از:  
چشمه وسنگ , از آموختن ننگ مدار , سگ و گرگ , مهر ووفا , حقه راز , جمال و کمال, بوی گل و ریحان ها, دیوارعــدل, بــازاین چــه شورش است, یـک گـام فراتــر, خاک آزادگان, شیــرزنـان, چـاه و جا, دلیران و مــردان ایران زمین, کوزه, طراران , سپیده دم,  
طبق بررسی صورت گرفته طی چند روز از این کتاب,تصور بنده ی حقیر با بضاعت مزجاتی که دارم این است که تدریس کتاب فارسی پایه ی دهم در هفته ای یک ساعت و نیم ,هرگز امکان پذیر نمی باشد. مگر اینکه کلاً بیشتر دروس بر عهده ی خود دانش آموزان گذارده شود که این هم دور از انصاف است.

نکاتی درباره ی کتاب نگارش پایه ی دهم متوسطه ی دوم
این کتاب 127 صفحه دارد و هشت درس نگارش تشکیل شده است.هدف کتاب بیشتر آموزش شیوه های نوشتن به دانش آموزان است.جالب این است که در هر درس به یکی از هنجارهای نوشتار پرداخته شده است که این هشت هنجار عبارتند از:1-جمله های کوتاه. 2-ارتباط معنایی واژگان یا همان قاعده هم نشینی 3-خوش آهنگی و مناسب بودن واژگان 4-ایجاد فضای مناسب واژگانی5-انسجام جمله و پیام رسانی       6-کاربرد حروف ارتباطی و پیوندها مثل حروف ربط و عطف.7-کاربرد نشانه های انسجام متن مثل پیوندهای وابسته ساز 8-کاربرد حروفی که در بیان علت و سبب هستند.
ومن الله التوفیق.

غلامرضا هاتفی اردکانی کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
 سوم شهریور95