نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نمایشگاه منطقه ای جابر ابن حیان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان نمایشگاه منطقه ای جابر ابن حیان با مشارکت نزدیک به 360 دانش آموز دختر و پسر از 31 آموزشگاه دوره ابتدایی با حضور مدیر و سایر مسئولین آموزش و پرورش شهرستان در دبستان 22 بهمن آغاز شد.
گفتنی است هدف از برگزاری این نمایشگاه تحقق اهداف سند برنامه درسی ملی، تقویت مهارتهای زندگی، شناسایی استعدادهای کارآفرینی ، تقویت روحیه پژوهشی و قوه خلاق دانش آموزان در امر یادگیری دانش‌آموز-محور ،مشارکت فعال دانش آموزان در فرایند یادگیری وتقویت مهارتهای IT می باشد.