نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست هم افزایی مدیران مدارس ابتدایی پسرانه دوره دوم برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان نشست هم اندیشی،هم افزایی و هماهنگی مدیران مدارس ابتدایی دوره دوم پسرانه به منظور برنامه ریزی و هماهنگی در راستای حضور دانش آموزان پایه ششم در آزمونهای ورودی مدارس نمونه و استعداد درخشان و آمادگی آنها در این خصوص با حضور معاون آموزشی و کارشناسان حوزه آموزش این مدیریت و معلمین راهنمای دوره ابتدایی در دبیرستان نمونه سعدی برگزار شد.

طی این نشست حول آموزش چگونگی تست زنی به دانش آموزان و آشنایی آنها با مهارت تست زنی و مدیریت زمان در جلسه آزمونهای ورودی بحث و تبادل نظر شد.