نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مشترک رییس اداره سوادآموزی استان با آموزش دهندگان

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش اردکان:

جلسه ای با حضور شرافت، رئیس اداره سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد به همراه کارشناسان همراه و جمعی از آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی در سالن جلسات اداره آموزش و پرورش تشکیل شد دراین جلسه علی محمدشاهی کارشناس مسئول سواد آموزی ضمن خیرمقدم به مدعوین گزارشی از فعالیتهای واحد سواد آموزی در سال 1396 ارائه کرد و سپس رییس اداره سوادآموزی استان به تجزیه و تحلیل برنامه های سال 96 سازمان نهضت سواد آموزی پرداخت. در پایان آموزش دهندگان مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند و راهکارهای اجرای آن نیز مورد بررسی قرار گرفت.