نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مسئولین آموزش و پرورش شهرستان با مسئولین دانشگاههای دولتی و پیام نور شهرستان

نشست مسئولین آموزش و پرورش شهرستان با مسئولین دانشگاههای دولتی و پیام نور شهرستان


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان بمنظور آشنایی مدیران و مشاورین مدارس با امکانات و تجهیزات آموزشی و رشته ها و مقاطع مختلف دانشگاه اردکان و پیام نور و افزایش تعاملات آموزشی بین مدارس و این دو دانشگاه نشستهای جداگانه ای با حضور مسئولین، مدیران و مشاورین آموزش و پرورش شهرستان و مسئولین دانشگاههای دولتی و پیام نور برگزار شد.

بازدید از آزمایشگاهها و سایتهای، آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی این دو دانشگاه از دیگر برنامه های این دو نشست بود.