نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مدیران مدارس متوسطه اول شهرستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان نشست بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج آزمون بهبود عملکرد  و هماهنگی جهت برگزاری امتحانات نوبت اول با حضور مدیر، معاون آموزشی و کارشناسان حوزه های آموزش،امتحانات و ارزیابی عملکرد  این مدیریت و مدیران مدارس متوسطه اول شهرستان برگزار شد.
طی این جلسه با بررسی ترازها و نمرات هریک از مدارس ، مدیران به ارائه راهکارهای خود در راستای بهبود وضعیت تحصیلی دانش آموزان پرداخته و هماهنگی نهایی در خصوص برگزاری امتحانات نوبت اول نیز بعمل آمد.
گفتنی است در پایان این جلسه سه ساعته، از زحمات سید حسین میرحسینی ، مدیر آموزشگاه شهید عاصی‌زاده، نیز که به تازگی به سمت معاونت مدیرکل روابط عمومی استانداری یزد منتصب شده است تجلیل به عمل آمد.