نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست جمعی از مشاورین آموزش و پرورش شهرستان با مسئولین دانشگاه پیام نور اردکان جهت انتخاب رشته کنکور 98

به گزارش روابط عمومی اردکان:

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان بمنظور آشنایی مدیران و مشاورین مدارس با امکانات و تجهیزات آموزشی و رشته ها و مقاطع مختلف دانشگاه  پیام نور و افزایش تعاملات آموزشی بین مدارس و این دانشگاه نشستی با حضور مسئولین و مشاورین آموزش و پرورش شهرستان و مسئولین دانشگاه  پیام نور برگزار شد.

بازدید از آزمایشگاهها و سایتهای، آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی این دانشگاه از دیگر برنامه های این  نشست بود.