نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نخستین جلسه مجامع اعضاء و مربیان سازمان دانش آموزی شهرستان برگزار شد

نخستین جلسه مجامع اعضاء و مربیان سازمان دانش آموزی شهرستان برگزار شد


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان نخستین جلسه مجامع اعضاء و مربیان سازمان دانش آموزی شهرستان به ابتکار سازمان دانش آموزی اردکان و با حضور رئیس، معاونین و کارشناسان سازمان دانش آموزی استان ، مدیر و معاون پرورشی آموزش و پرورش شهرستان، رئیس سازمان دانش آموزی شهرستان و مربیان و معاونین پرورشی و دانش آموزان پیشتاز و فرزانه استان و شهرستان در کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی (ره) برگزار شد. طی این جلسه 5 ساعته مسائل و مشکلات سازمان دانش آموزی و معاونین و مربیان پرورشی و دانش آموزانی که در این حوزه مشغول به فعالیت هستند بیان و بررسی شد و راهکارهای حل این مسائل و برون رفت از این مشکلات مورد ارزیابی و بحث و تبادل نظر قرار گرفت. تشکیل کارگروههای تخصصی دانش آموزی و مربیان بصورت جداگانه و تجلیل از دانش آموزان و فعالان عرصه سازمان دانش آموزی از دیگر برنامه های این جلسه بود.