نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نخستین جلسه ستاد پروژه مهر 95 برگزار شد

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان نخستین جلسه ستاد پروژه مهر 95 با حضور اعضا برگزار شد.
در این جلسه حول آماده سازی فضاهای آموزشی، ساماندهی و سازماندهی نیروی انسانی وبازدیدهای مسئولین مربوطه از روند اجرای این پروژه در مدارس سطح شهرستان بحث و تبادل نظر شد. حمید ادبی ، دبیر ستاد پروژه مهر و معاون آموزشی این مدیریت ، ضمن تشکر از کلیه دست اندرکاران این پروژه در سال تحصیلی گذشته و کسب رتبه برتر استانی ، بر تلاش و کوشش دو چندان تمامی همکاران درگیر در این پروژه بمنظور اجرای مطلوبتر آن در سال تحصیلی جدید تاکید کرد و خواستار آن شد تا همچون گذشته تمامی نهادها و سازمانهای شهرستان به همکاری و تعامل با مجموعه آموزش و پرورش در این راستا بپردازند. وی همچنین از کلیه دستگاهها و اداراتی که این مدیریت را در سالهای گذشته در جهت اجرای پروژه مهر یاری نموده اند تقدیر و تشکر کرد.
محمد اشرفیان ، مدیر آموزش و پرورش شهرستان، نیز در سخنانی کوتاه با تاکید بر اینکه اجرای مطلوب و صحیح این پروژه می تواند تاثیری مثبت بر فراهم آوردن شرایط مطلوب در مدارس به منظور تحصیل بهتر دانش آموزان داشته باشد، خواستار اهتمام کلیه همکاران دست اندکار این پروژه و استفاده حداکثری از توان مجموعه آموزش و پرورش شهرستان در راستای ایجاد شرایط کمّی و کیفی مطلوب آموزشی و پرورشی برای دانش آموزان در سال تحصیلی جدید شد.
بررسی دستورالعمل اجرایی پروژه مهر و اولین صورتجلسه ارسالی از استان پیرامون این پروژه از محورهای مورد بحث این جلسه بود.