نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نخستین جلسه ستاد امتحانات شهرستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان بمنظور تصمیم‌گیری و بحث و تبادل نظر در خصوص برگزاری امتحانات نهاییف داخلی و هماهنگ شهرستان و استان ،امتحانات طرح جامع و حوزه های تکثیر و تصحیح اوراق امتحانی نخستین جلسه ستاد امتحانات شهرستان با حضور مدیر و سایر مسئولین این مدیریت و ستاد امتحانات در دفتر مدیرآموزش و پرورش برگزار شد.