نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ملاقات با فرهنگی خیّر کتابخانه ساز

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

محمد اشرفیان در شروع هفته کتاب وکتابخوانی با فرهنگی خیّرکتابخانه سازحاج اکبرقانع بردیدارکرد وازایشان تقدیر وتشکرنمود.

آدرس کوتاه: