نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرحله دوم آزمون بهبود عملکرد استانی ویژه دانش آموزان متوسطه اول برگزار شد

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان مرحله دوم آزمون استانی بهبود عملکرد دانش آموزان متوسطه اول همزمان با سراسر استان در مدارس شهرستان برگزار شد. گفتنی است مدیر ، کارشناس آموزش متوسطه اول و کارشناس ارزیابی عملکرد این مدیریت از روند برگزاری این آزمون در دبیرستان شهید رجایی بازدید بعمل آوردند.