نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرحله دوم آزمون بهبود عملکرد استانی ویژه دانش آموزان متوسطه اول برگزار شد

مرحله دوم آزمون بهبود عملکرد استانی ویژه دانش آموزان متوسطه اول برگزار شد


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان مرحله دوم آزمون استانی بهبود عملکرد دانش آموزان متوسطه اول همزمان با سراسر استان در مدارس شهرستان برگزار شد. گفتنی است مدیر ، کارشناس آموزش متوسطه اول و کارشناس ارزیابی عملکرد این مدیریت از روند برگزاری این آزمون در دبیرستان شهید رجایی بازدید بعمل آوردند.