نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرحله اول آزمون استانی بهبود عملکرد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان صبح امروز همزمان با سراسر استان و بمنظور ارزیابی وضعیت تحصیلی دانش آموزان پایه های هفتم، هشتم و نهم ،مرحله اول آزمون بهبود عملکرد ویژه دانش آموزان متوسطه دوره اول برگزار شد.

شایان ذکر است مرحله دوم این آزمون اردیبهشت ماه 96 برگزار خواهد شد.