نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

محمد جواد عابدی اردکانی رئیس هیات مدیره تعاونی مسکن فرهنگیان اردکان :

رئیس هیات مدیره تعاونی  مسکن فرهنگیان با اعلام  این خبر افزود:  اظهار امید واری کرد  پروژه 57 واحدی  فرهنگیان اردکان  در بلوارامام خمینی (ره)  در ورودی شهر احمد آباد  که در مرحله آماده سازی  و زیر سازی شبکه معابر  قرار دارد بزودی  قطعات مسکونی  و تجاری این پروژه تفکیک و به متقاضیان واگذار خواهد شد.
عابدی اردکانی ضمن تشکر از همکاری و مساعدت شهرداری محترم احمد آباد  در اجرای عملیات زیرسازی شبکه معابر  در این پروژه اظهار امید واری کرد تا با همکاری و مساعدت اداره محترم ثبت اسناد اردکان اسناد واگذاری زمین های مذکور  نیز به زودی آماده تحویل به متقاضیان گردد.
وی درخصوص سایر برنامه های شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان اردکان اعلام داشت :  زمین خردیاری شده توسط شرکت تعاونی در منطقه اله آباد ( صحرای عصمت ) مراحل تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 استانداری  را طی میکند و شرکت منتظر اعلام نظر این کمیسیون می باشد.
رئیس هیات مدیره تعاونی مسکن خانه و کاشانه فرهنگ اردکان  در خصوص خریدهای  جدید شرکت  افزود: در مجمع سالیانه شرکت در مورخ 27/7/95   خریدهای جدید و برنامه های شرکت تعاونی  اطلاع رسانی خواهد شد.