نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت مسئولین آموزش و پرورش شهرستان از فرهنگی پیشکسوت

عیادت مسئولین آموزش و پرورش شهرستان از فرهنگی پیشکسوت


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان، محمد اشرفیان ، مدیر ،‌ به همراه محمد رضاپور و عباس کمالی ، معاون پشتیبانی و کارشناس آموزش ابتدایی این مدیریت  ، از عباسعلی رمضانی ، فرهنگی پیشکسوت و مدیر اسبق دبستان فردوسی شهرستان عیادت کرده و ضمن آرزوی بهبود و سلامتی هرچه سریعتر ایشان ، در جریان روند معالجه و درمان این فرهنگی پیشکسوت قرار گرفتند.