نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت مسئولین آموزش و پرورش شهرستان از فرهنگی پیشکسوت

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان مدیر، معاونین پرورشی و پشتیبانی، کارشناس تربیت بدنی و جمعی از دبیران بازنشسته تربیت بدنی از دبیر پیشکسوت و فرهیخته تربیت بدنی شهرستان ، علی اصغر شکاری، عیادت کردند و در جریان روند درمان و بهبودی وی قرار گرفتند و سلامتی این فرهنگی بازنشسته را از خداوند مسئلت کردند. گفتنی است علی اصغر شکاری از معلمان پیشکسوت تربیت بدنی شهرستان است که به علت جراحی ستون فقرات مدتی است در بستر بیماری است .