نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت مسئولین آموزش و پرورش شهرستان از آزاده فرهنگی

عیادت مسئولین آموزش و پرورش شهرستان از آزاده فرهنگی


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان مدیر،معاونین و جمعی از کارشناسان حوزه های مختلف این مدیریت از آزاده فرهنگی حاج ناصر شاکر عیادت کرده و با اهداء لوح تقدیر از زحمات و تلاشهای وی تجلیل بعمل آوردند.