نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح مدام در دبیرستان کوثر احمدآباد

طرح مدام در دبیرستان کوثر احمدآباد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان بمنظور آشنایی دانش آموزان با امور جاری آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه طرح مدام در دبیرستان کوثر احمدآباد اجرا شد.

گفتنی است معاون آموزشی و کارشناسان حوزه آموزش متوسطه این مدیریت با حضور در این دبیرستان روند اجرای طرح مدام را در آن مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.