نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح مدام در آموزشگاه فرزانگان شهدا برگذار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان طرح مدام در دبیرستان فرزانگان شهدا برگزار شد و حمید ادبی و مسعود ابراهیم‌زاده ، معاون آموزشی و کارشناس آموزش متوسطه اول این مدیریت از روند اجرای این طرح بازدید به عمل آوردند.
گفتنی است هدف از طرح مدام توسعه توانمندی‌های دانش آموزان و مشارکت آنها در اداره مدرسه و آمادگی هرچه بیشتر آنان در موقعیتهای گوناگون اجتماعی می باشد.