نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سی و هفتمین جلسه هیئت مدیره تعاونی مسکن فرهنگیان اردکان برگزار شد.

سی و هفتمین جلسه هیئت مدیره تعاونی مسکن فرهنگیان اردکان با حضور رئیس اداره تعاون شهرستان اردکان و کارشناس تعاون این اداره در محل دفتر شرکت تعاونی مسکن خانه و کاشانه فرهنگیان اردکان برگزار شد. در این جلسه پیرامون برنامه ها و فعالیتهای شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان اردکان بحث و تبادل ن]ر شد.