نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سومین همایش مشاوره ای دانش آموزان پایه دوازدهم برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش  اردکان:

سومین همایش مشاوره ای دانش آموزان پایه دوازدهم درخصوص آماده سازی کنکور سراسری با حضور مشاوراستانی درمحل سالن اجتماعات آموزشکده شهید بهشتی با حضورکلیه دانش آموزان دختر وپسر پایه دوازدهم و مسئولین این مدیریت برگزار گردید.