نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سالن چندمنظوره در دست احداث دبیرستان شاهد شهید رجایی

سالن چندمنظوره در دست احداث دبیرستان شاهد شهید رجایی


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

  سالن چند منظوره دبیرستان شهید رجاییمراحل ساخت خود را طی می کند؛ این سالنبا کمک خیّرین،انجمن اولیاءومربیان وآموزشگاه بانصب سوله ودیوارکشی؛مرحله اجرایسقف را به اتمام رسانده است،متراژ تقریبی این سالن 360مترمربع با ظرفیت 360صندلی در نظر گرفته شده است، شایان ذکراست که آموزش وپرورشاردکان درچند سال اخیردرجذب خیّرین برایساخت وساز فضاهای آموزشی در شهرستان بسیارموفق عمل کرده است که ادامه ساختاین سالن نیزبه کمک خیّرین نیازخواهد داشت.