اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

دیدار با پیشکسوت فرهنگی

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان علی سرداری ، معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ،‌به همراه محمد اشرفیان ، مدیر آموزش و پرورش شهرستان و معاونین و کارشناسان این مدیریت به دیدار حاج علی پیری ، پیشکسوت فرهیخته ،‌ که دچار کسالت شده بود رفتند و در جریان روند معالجه و بهبودی وی قرار گرفتند.


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات