نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره برنامه تعالی مدیریت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

دوره برنامه  تعالی مدیریت با هدف آشنایی مدیران با روش های ارتقاء آموزشگاه، در سالن جلسات این مدیریت برگزار گردید.در این جلسه شرکت کنندگان با مفاهیم و نحوه اجرای برنامه تعالی مدیریت و نحوه مشارکت ذی نفعان در اداره آموزشگاه آشنا شدند.