نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور مسئولین آموزش و پرورش در شورای دبیران دبیرستان نمونه سعدی

به گزارش روابط عمومی مدیریت اموزش و پرورش شهرستان اردکان با حضور محمد اشرفیان،حمید ادبی و مسعود ابراهیم زاده، مدیر،معاون آموزشی و کارشناس آموزش متوسطه اول این مدیریت جلسه شورای دبیران نمونه سعدی در سالن جلسات دانشگاه آزاد اسلامی و در راستای بررسی نتایج آزمون استانی بهبود عملکرد و برنامه ریزی در خصوص امتحانات نوبت اول برگزار شد.